Teamwork

Terugblik op de stage van Luuk

Civiel stagiair Luuk heeft zijn stage afgerond. De afgelopen maanden heeft hij allerlei werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van civiele kunstwerken binnen ons bureau. Hieronder vertelt hij over zijn ervaringen.

De afgelopen twintig weken heb ik tijdens mijn stage mee mogen kijken en werken aan eigen projecten bij Verhoeven-Leenders. Mijn werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit modelleren en construeren. Dit was de essentie die ik bij een ingenieursbureau mee wilde krijgen en dit is meer dan gelukt! Naast deze essentie heb ik mij onder meer bezig gehouden met parametrisch ontwerpen en onderzoek. Deze onderwerpen sloten goed aan op de belangen van mijn studie en waren uiterst interessant. De projecten waaraan ik mee heb gewerkt waren zoal het modelleren van twee parkeergarages in Tekla en het uitvoeren van een sterkteberekening voor een voetgangersburg.

Gedurende mijn stage heeft Verhoeven-Leenders mijn kijk op het werkleven binnen een ingenieursbureau veranderd. Zo heb ik ervaren dat er veel innovaties binnen het vakgebied plaatsvinden en dit kansen biedt voor de toekomst. Verder is het hard en nauwkeurig werken met veel (intern) overleg om zo tot de beste afstemming tussen de verschillende partijen te kunnen komen. Maar natuurlijk is er uiteraard ook ruimte voor een lolletje op z’n tijd.

Wat betreft de begeleiding was deze ruim en prettig vormgegeven. Door aan het begin een goed plan met bijbehorende leerdoelen op te stellen, plukte ik hier gedurende mijn stage de vruchten van. Verder heerst er een platte organisatiestructuur die het mogelijk maakt van elke collega ondersteuning te krijgen wanneer ik dit verlangde. Ik kan iedereen aanraden stage bij Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders te lopen. Dit omdat je vrij bent in de invulling, er voldoende kennis heerst binnen de organisatie en collega’s altijd bereid zijn ondersteuning te bieden. Kortom, Verhoeven-Leenders is een prettig en innovatief bedrijf met alle facetten van dien om te leren als student/junior ingenieur.

Ook geïnteresseerd in een stage bij Verhoeven-Leenders? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.