Succesvol afgerond afstudeeronderzoek circulair bouwen

Wij feliciteren afstudeerders Jasper en Johan met het behalen van hun Hbo-diploma Civiele techniek. Afgelopen maanden hebben Jasper en Johan binnen ons bureau een scriptieonderzoek gedaan naar het ontwerpen van een circulaire constructie. Het onderzoek is afgerond met een mooie 7! Hieronder vertellen ze alles over hun onderzoek.

De huidige bouwsector is gericht op een lineaire bouwwijze. Hierbij worden kunstwerken gemaakt en na 30-50 jaar gesloopt. Dit zorgt voor veel belasting op het milieu. Om dit te veranderen is er een overstap naar circulair bouwen nodig. Bij circulair bouwen krijgt het kunstwerk meerdere levens waardoor het bijvoorbeeld langer dan 200 jaar mee kan gaan in allerlei vormen.

Wat is circulair bouwen?

In 2050 wil Nederland circulair zijn, hierbij speelt bouwen natuurlijk een grote rol. Circulair bouwen staat nog in de kinderschoenen en onderzoek kost veel tijd en geld. Hierdoor is er nog niet veel bekend over dit onderwerp. De term circulair bouwen wordt wel steeds vaker gebruikt en is onderdeel van de term duurzaam bouwen.

Circulair bouwen houdt in dat je tot een goed circulair bouw-/kunstwerk komt door het toepassen van circulaire ontwerpprincipes. Hierbij worden de volgende ontwerpprincipes toegepast:

1. Materiaalarm en licht ontwerpen
2. Adaptief/flexibel ontwerpen
3. Modulair en demontabel ontwerpen
4. Materiaalkeuze en ontwerp optimaliseren op de minste milieubelasting
5. Ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud

De onderzoeksaanpak

Tijdens het onderzoek zijn we gestart met het schrijven van een plan van aanpak. In het plan van aanpak is een hoofdvraag gesteld. De hoofdvraag luidt: Hoe ontwerp je een circulaire constructie van een spooronderdoorgang? Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er zes deelvragen opgesteld. Er zijn bijvoorbeeld deelvragen opgenomen die te maken hebben met het meten van circulariteit en hoe een circulair ontwerp gemaakt kan worden. De deelvragen hebben ervoor gezorgd dat er gestructureerd antwoord geven kon worden op de hoofdvraag.

De tweede stap was het zoeken naar literatuur om de deelvragen te beantwoorden. Uit de literatuur bleek dat de materiaalkeus een belangrijk onderdeel is van een circulair ontwerp. Om die rede is er ook een materiaalonderzoek uitgevoerd. Na het literatuur en materiaalonderzoek is er een variantenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit variantenonderzoek is er gekeken naar een al uitgevoerde spooronderdoorgang in Tilburg. In het variantenonderzoek zijn varianten opgesteld op schetsniveau. De varianten bestonden uit het dek, de wanden, de vloeren en de fundering. In dit onderzoek zijn de uitgangspunten gebaseerd op meerdere factoren zoals de circulaire ontwerpprincipes, toegepaste software en levensduur.

De resultaten

Het uitvoeren van dit onderzoek heeft er voor gezorgd dat er een eerste stap is gezet naar een circulaire economie. Het literatuur-, materiaal- en variantenonderzoek kunnen bij vervolgstudies en bij het ontwerpen van een nieuwe circulaire constructie toegepast worden.

Het leerproces

Tijdens het onderzoek hebben wij geleerd dat het niet alleen belangrijk maar ook noodzaak is om voor onszelf en anderen het uitstoten van CO2 te verminderen. Om dit te realiseren moeten er in de bouw grote veranderingen worden toegepast. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is groot. Ons project geeft een goede eerste richting aan voor die overstap. Gedurende het afstudeerproces zijn wij begeleid door Corné van Weert en Leon Leenders. Zij hebben ons ondersteund gedurende het proces en zij hebben sturing gegeven aan het project wanneer dit nodig was. De begeleiding tijdens het onderzoek was prima, door de objectiviteit van de begeleiders kon het onderzoek continue worden verbeterd. Ook hebben zij samen met de ander collega’s ons inhoudelijk (constructieve) ondersteuning gegeven wat ten goede kwam voor de uitwerkingen van het onderzoek.

Ben jij ook op zoek naar een uitdagend afstudeerproject op het gebied van een civiel of bouwkundig onderwerp? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.