• Opdrachtgever
    Gemeente Utrecht
  • Aannemer:
    Van Boekel Bouw en Infra
  • Oplevering:
    2016

Smakkelaarsveld te Utrecht

Met het programma CU2030 werkt de gemeente Utrecht aan een nieuw stationgebied. Een onderdeel hiervan is de aanleg van een HOV-baan tussen het Stationsplein Oost en het Jaarbeursplein. Het project realisatie HOV-baan west inclusief viaduct en HOV-baan Smakkelaarsveld maakt hier een onderdeel van uit.

Als ingenieursbureau hebben wij in opdracht van Van Boekel de UO engineering voor dit project verzorgd.

Foto's