Waterkering Van Abbemuseum Eindhoven

Door de ligging van het Van Abbemuseum aan de Dommel loopt het museum bij hoogwater kans op waterschade. Bij een overstroming zou de schade groot zijn en moet het museum naar verwachting voor langere tijd sluiten.

 

Om het museum te beschermen is een waterkering aangebracht. De zogenaamde Self Closing Flood Barrier is geplaatst in de vijver van het museum en komt bij een dreigende overstroming door de waterdruk automatisch omhoog. Hierdoor is de waterkering in de normale situatie onzichtbaar