Wateraanvoer-maatregelen sluis Roode Vaart Moerdijk

In Moerdijk wordt ter plaatse van de bestaande sluis Roode Vaart een nieuwe zoetwaterinlaat gerealiseerd. Met behulp van de inlaat kan West-Brabant beter van zoet water worden voorzien en mogelijk in de toekomst verzilting worden voorkomen. Verhoeven en Leenders heeft voor dit UAV-GC-project vanaf de tenderfase de totale constructieve engineering verzorgd.

 

  • Opdrachtgever:

    Van Boekel Bouw & Infra

  • Architect:

    Antea Group

  • Aannemer:

    Van Boekel Bouw & Infra