VMBO Hilfertsheem-Beatrix en BS Da Costa Hilversum

In deze nieuwe brede school met een BVO van 7.150 m² zijn een basisschool met peuterspeelzaal en BSO en een school voor beroepsgericht vmbo en mavo gevestigd. Ook is er een dubbele sporthal gerealiseerd.

De school  is multifunctioneel met klas- en praktijklokalen op drie bouwlagen. De aula/theaterruimte is samen te voegen met de speelhal van de basisschool.