Spiering Smart logistics ‘S-hertogenbosch

Op het terrein van SMART HUB in ‘s-Hertogenbosch is voor Spierings Smart Logistics een nieuwe bedrijfshal gerealiseerd met een totale oppervlakte van 3.700 m2. Aan de havenzijde zijn een viertal docks gerealiseerd voor het aandocken van de containers. Daarnaast is binnen het ontwerp rekening gehouden met een eventuele uitbreiding. Verhoeven en Leenders heeft van het ontwerp t/m de uitvoering de constructieve uitwerking verzorgd.

  • Opdrachtgever:

    Spierings Vastgoed

  • Architect:

    Omni Architecten

  • Aannemer:

    Cornelissen Aannemingsbedrijf