Renovatie Gemaal van Sasse Grave

Gemaal “van Sasse” is gebouwd in 1928 en zorgt voor de afvoer van overtollig oppervlaktewater afkomstig uit de stroomgebieden Raam, Hoge Raam en Peelkanaal. Het gemaal heeft de status van monument en is gelegen in de waterkering van de Maas bij Grave. Bij de renovatie is de afvoercapaciteit verhoogd, is het gemaal geschikt gemaakt voor hogere Maasstanden en is er een vispassage gerealiseerd.

 

Wij hebben in opdracht van Van Boekel de detailengineering verzorgd.