Renovatie gemaal Eefde

Bij het sluizencomplex Eefde bevinden zich twee gemalen. Het oude gemaal, een rijksmonument, stamt uit 1933 en heeft zowel een pomp- als een spuifunctie. Het nieuwe gemaal heeft alleen een pompfunctie en stamt uit 1969.

Tijdens de renovatie zijn de gemalen toekomstbestendig gemaakt waarbij de capaciteit is uitgebreid. Een deel van de pompen is vervangen en daarnaast is de aandrijving geëlektrificeerd.