Parkeergarage Vanderlande Veghel

Het project betreft de 2e fase van een bovengrondse parkeergarage in 5 bouwlagen. In 2014 is de 1e fase gebouwd. De bestaande parkeergarage wordt aangepast waarna er ± 475 parkeerplaatsen in de bestaande parkeergarage resteren. In het middenvak wordt vanaf de 1e verdieping een nieuwe hellingbaan aangebracht voor het uitgaande verkeer. In de 2e fase worden er nog eens ± 634 parkeerplaatsen toegevoegd.

Vanwege bestaande nutsgebouwen wordt de 2e fase op enige afstand van de 1e fase gebouwd en omdat de uitbreiding gebruik maakt van de hellingbanen in het bestaande deel worden er op alle verdiepingen bruggen tussen beide bouwdelen aangebracht. Op deze bruggen worden ook parkeerplaatsen aangebracht.