Kunstwerken t.b.v. vismigratie waterschap Brabantse Delta

Een goede soortenrijkdom van vissen in de wateren van Nederland is van belang. Om deze reden zijn in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta diverse bestaande kunstwerken, zoals een stuw, gemaal en terugslagklep, aangepast zodat deze vispasseerbaar zijn. Verhoeven en Leenders heeft hiervoor de constructieve uitwerking verzorgd.

 

  • Opdrachtgever:

    Van Boekel Bouw & Infra

  • Architect:

    -

  • Aannemer:

    Van Boekel Bouw & Infra