Kunstwerken Automotive Campus Helmond

Op de Automotive Campus te Helmond is een nieuwe groenzone met watergang en diverse
kunstwerken gerealiseerd. Verhoeven en Leenders heeft de UO engineering voor de verkeersbrug, 3 voetgangersbruggen, 2 keerwanden en een stuw verzorgd.