Gemaal Delftweg Rotterdam

Het project betreft de renovatie van Gemaal Delftweg, Polder Schieveen, te Rotterdam. Bij de renovatie wordt de huidige pomp vervangen door twee schroefcentifugaalpompen waarmee ook de afvoercapaciteit wordt vergroot.

Voor de vervanging dienen diverse aanpassingen aan het gemaal gerealiseerd te worden. Wij hebben de constructieve uitwerking voor de renovatie verzorgd.