Geluidsschermen Meerssen Bunde-Geule

In de gemeente Meerssen is, naast de spoorbaan tussen Maastricht-Sittard, een geluidsscherm geplaatst om de geluidshinder voor omwonenden te verminderen.
Het project omvat de realisatie van 900 meter aluminium casettegeluidsscherm gefundeerd op stalen buispalen ter hoogte van Geulle. Daarnaast is ter hoogte van Bunde een geluidsscherm bestaande uit schanskorven op een prefab betonnen keermuur gerealiseerd over een lengte van 310 meter.

 

Als ingenieursbureau hebben wij de detailengineering in de UO fase voor dit project verzorgd.