Ecovat

Ecovat is een ondergronds warmteopslagsysteem gebaseerd op een vat-in-vat principe bestaande uit een warmtebuffer, een modulaire integratie van de verschillende wanddelen en een systeem voor energie-uitwisseling. Verhoeven en Leenders heeft de complete constructie van de Ecovaten geëngineerd en ondersteuning en support geleverd bij de uitvoering.

 

  • Opdrachtgever:

    Ecovat Nederland

  • Architect:

    Ecovat Nederland

  • Aannemer:

    Ecovat Nederland

Aris de Groot | Ecovat (2)

“Je kunt gerust zeggen dat Verhoeven en Leenders mede-ontwikkelaars zijn van onze warmte-opslagprojecten. Al vanaf de allereerste full scale proefopstelling van Ecovat (ondergronds distributie- en opslagsysteem voor duurzaam gewonnen thermische energie) in Uden hebben ze meegedacht en ook meegeholpen bij het doorontwikkelen naar een haalbare commerciële schaal. Nog steeds maken we dankbaar gebruik van die proefopstelling om vernieuwingen in de software of techniek te testen. Daarnaast schakelen we ze in voor het doorrekenen van nieuwe maatwerkprojecten voor klanten. Dat gaat inmiddels state-of-the-art met behulp van 3D-modelleren, zodat we precies het gedrag van de tank kunnen nabootsen en allerlei krachten kunnen laten berekenen. Dat helpt ons uiteindelijk ook weer om onze klanten beter van dienst te zijn: we hebben zo immers tevoren goed in beeld wat de voorwaarden zijn waar ze rekening mee moeten houden bij de inbouw.”

Aris de Groot | Ecovat (1)

“De kracht van Verhoeven en Leenders zit ‘m wat mij betreft in het feit dat ze altijd meer dan up-to-date zijn met hun kennis van berekeningstechnieken en de daarvoor ontwikkelde nieuwste software. En het mooie is: die knowhow combineren ze met kennis van de constructiepraktijk. Ze kunnen je dus meteen adviseren over de uitvoerbaarheid en de meest efficiënte aanpak. Zo hebben ze ons al meerdere keren écht verder geholpen!”