Ecovat

Ecovat is een ondergronds warmteopslagsysteem gebaseerd op een vat-in-vat principe bestaande uit een warmtebuffer, een modulaire integratie van de verschillende wanddelen en een systeem voor energie-uitwisseling. Verhoeven en Leenders heeft de complete constructie van de Ecovaten geëngineerd en ondersteuning en support geleverd bij de uitvoering.