Ecovat Uden

Ecovat is een ondergronds warmteopslagsysteem gebaseerd op een vat-in-vat principe bestaande uit een warmtebuffer, een modulaire integratie van de verschillende wanddelen en een systeem voor energie-uitwisseling. Door het opslaan van warmte (of koude) ten tijde van overschot en deze in te zetten ten tijde van schaarste, kan duurzame energie optimaal gebruikt worden én wordt het risico van stijgende energiekosten geëlimineerd.

In Uden is een prototype vat gerealiseerd met een doorsnede van 11 meter en een diepte van 16 meter. Het buitenvat is gemaakt met een soil-mix wand.

 

Inmiddels is gestart met de engineering van een Ecovat in Arnhem. Dit vat met een doorsnede van 30 meter en een diepte van 30 meter  wordt gemaakt met een diepwand en voorzien van een onderwaterbetonvloer.

De gehele constructie van de Ecovaten worden door ons geengineerd alsmede de ondersteuning van de uitvoering.