Boringen Kardinaal de Jongweg Utrecht

In de gemeente Utrecht is ter plaatse van de Kardinaal de Jongweg een groot nieuw transportriool aangelegd. In verband met de stedelijke omgeving is de aanleg uitgevoerd met behulp van een reeks gesloten front boringen. Voor de uitvoering van de boringen zijn in totaal negen pers- en ontvangstkuipen gerealiseerd.

 

Als ingenieursbureau hebben wij de engineering van de diverse pers- en ontvangskuipen verzorgd. Bij de perskuipen lag de uitdaging in het dimensioneren op de optredende perskrachten, tot maximaal 825 ton, zonder dat de bouwkuip lek raakt.