Structuur- en rekendata aan elkaar linken

Het innovatie team van Verhoeven en Leenders werkt hard aan het implementeren van de technologie Linked Data. Linked Data is een methode om gestructureerd data te verwerken, zodat data voor iedereen digitaal beschikbaar wordt. Op dit moment worden structuurdata verwerkt via Tekla of Revit-software en de rekendata via SCIA of RFEM-software. Dit betekent dat veel data opnieuw wordt ingevoerd. Dat kost tijd en vergroot de foutmarge. Doordat partijen verschillende aspect modellen opleveren, is het daarnaast voor opdrachtgevers lastiger om goed facilitymanagement te voeren.

Uitwisseling data door koppeling

We onderzoeken hoe we onze structuurdata (geometrische data) en rekendata zodanig kunnen structureren dat deze data met elkaar verbonden kan worden. Dat doen we door data te voorzien van betekenis (semantiek), waardoor onze constructieve geometrische- en rekendata beter ingezet en telkens opnieuw gebruikt kan worden. Ons streven is dat alle partijen dezelfde data kunnen delen, gebruiken en verrijken en altijd toegang hebben tot de meest up-to-date versie. Zodat iedere partij relevante wijzigingen direct ziet en kan verwerken en de veiligheid beter geborgd wordt.

Maar we gaan verder

We geloven dat Linked Data alleen succesvol ingezet kan worden, als alle partijen en deelleveranciers bij deze ontwikkeling betrokken raken. Bij Verhoeven en Leenders is veel kennis over de mogelijkheden en het gebruik van Linked Data op het gebied van constructieve veiligheid aanwezig. De volgende stap is om dit samen met (bouw)partners door te ontwikkelen.

We werken in de ontwikkeling richting Linked Data samen met Anouk van Otterlo, BASED BIM management & consultancy.

Wilt u meer weten over onze Linked Data vorderingen?