Kennis delen en verspreiden

Iedere maand hebben wij een keer een kennislunch. Dan eten we met elkaar een Brabants worstenbroodje en leren we elkaar op een laagdrempelige manier kennen. Een belangrijk onderdeel van de kennislunch is het verspreiden en delen van kennis want we willen dat iedereen weet met welke ontwikkelingen we bezig zijn en welke kansen we zien. Daarom worden er tijdens de kennislunch presentaties gegeven door collega’s, stagiaires of leveranciers. Iedere maand bevatten de presentaties andere onderwerpen, de ene keer gaat het over een specifiek project of de uitkomsten van een onderzoek, maar ook nieuwe software bespreken we met elkaar. Dit is onze manier van kennisverspreiding en verbreding binnen de organisatie.