Inzicht in duurzaamheid van constructies

Duurzaam construeren krijgt steeds meer aandacht en vormt steeds vaker een belangrijk criterium bij het beoordelen van een constructief ontwerp. DuboCalc is het rekenprogramma dat werken in de Grond Weg en Waterbouw (GWW) en Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (B&U) beoordeelt op duurzaam materiaal- en energieverbruik.

DuboCalc berekent de milieueffecten via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ om tot één getal: De milieukostenindicator (MKI). Hierbij berekenen we de milieu-impact van materialen van het ontwerp en de realisatie van een project. Het omvat de hele levenscyclus van het project: van aanleg tot beheer en sloop en neemt hierbij milieu-effecten mee, zoals CO2 en uitputting van grondstoffen. Als al deze factoren geoptimaliseerd zijn en een zo klein mogelijk negatief effect hebben op het milieu, is de MKI-waarde laag.

Hogere gunning door de meest duurzame constructie

De MKI-waarde wordt als criterium steeds vaker gebruikt bij duurzaam en circulair inkopen. Onder meer Rijkswaterstaat en ProRail gebruiken de MKI (met DuboCalc) voor het merendeel van hun uitvragen.

Verhoeven en Leenders heeft veel ervaring met het berekenen van de MKI-waarde van zowel civiele als bouwkundige constructies. We adviseren daarbij hoe u de MKI-waarde van constructies kunt verlagen.

Wilt u weten wat MKI-waardes voor u kunnen betekenen?

Mail naar Michel Platenburg