Duurzaamheid

Binnen ingenieursbureau Verhoeven en Leenders vinden wij duurzaamheid belangrijk en nemen dit mee in onze constructie advisering. Als ingenieursbureau zijn wij constant opzoek naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Hierdoor kunnen wij de klant een gericht duurzaam advies geven en zorgen wij voor een optimaal materiaalgebruik.

 

Daarnaast is binnen het thema duurzaamheid het innovatieteam circulair bouwen actief. In het innovatieteam wordt gezocht naar een manier hoe de circulariteit van een constructie inzichtelijk kan worden gemaakt. Daarnaast worden binnen dit team de actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit gedeeld en gepresenteerd.

Definitie

Voor het begrip duurzaamheid heeft ingenieursbureau Verhoeven en Leenders een definitie opgesteld. Deze definitie is onderstaand weergegeven.

“Grondstoffen worden efficiënt ingezet en hergebruikt, met zo weinig mogelijke schadelijke emissies voor het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen’’

De bovenstaande definitie gaat gepaard met de circulariteitsindicator. Deze circulariteitsindicator is afgeleid van de Brugcirculariteitsindicator (BCI). Deze BCI bestaat uit een raamwerk en is opgesteld door ir. Tom B.J. Coenen en in samenwerking met Rijkswaterstaat. Binnen ingenieursbureau Verhoeven en Leenders wordt dit raamwerk als leidend gezien voor de definitie van duurzaamheid en circulariteit.

 

CO2-prestatieladder

In het kader van duurzaamheid heeft ingenieursbureau Verhoeven en Leenders zich gekwalificeerd voor de CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Met de certificering heeft ingenieursbureau Verhoeven en Leenders inzicht gekregen op de CO2-uitstoot en zijn er maatregelen genomen om de CO2-uitstoot terug te brengen, zoals de toepassing van ledverlichting, de verduurzaming van het kantoor en het opnemen van elektrische auto’s in het wagenpark.

Voor de CO2-prestatieladder is een programma opgesteld om het elektriciteit-, gas- en brandstofverbruik te verminderen. Deze documenten zijn samen met het certificaat onderstaand weergegeven.

Nieuwsbericht 1 (2019)
Nieuwsbericht 2 (2020)
Nieuwsbericht 3 (2021)
Nieuwsbericht 4 (2021)
Sector- en keteninitiatieven (1.D & 2.D & 3.D)
D CO2 Management Plan N3 (2C2 & 2C3 & 3A1 & 3B2) v2021
D CO2 Reductieplan 2021-2025 (2.B.2 & 2.B.4 & 3.B) v2021
CO2-prestatieladder certificaat niveau 3

Kijk voor meer informatie over de CO2-prestatieladder van ingenieursbureau Verhoeven en Leenders op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Materialen

Het gebruik van materialen is een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Om deze reden is Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders op zoek naar duurzamere en milieuvriendelijkere materialen in de GWW- en B&U-sector. Dit onderzoek wordt mede uitgevoerd door de innovatieteams binnen ingenieursbureau Verhoeven en Leenders. Voorbeelden o.a. zijn het bouwen in CLT en staalframe en de toepassing van glasvezelwapening.

Wilt u meer weten over onze visie op duurzaamheid?

Mail naar Michel Platenburg.