Second opinion & schade

Het kan voorkomen dat er twijfels of schades ontstaan die conflicten kunnen opleveren. Dat is vervelend, maar in dat geval bieden wij een tweetal diensten aan om tot een integere en onafhankelijke beoordeling te komen.

 

Second opinion

Tijdens een second opinion beoordelen wij of de kwaliteit van een ontwerp voldoende is. Een nadere beoordeling op economisch ontwerp behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Schade onderzoek

Na een calamiteit kan er schade aan een constructie zijn ontstaan. Deze schade kan zowel zichtbare als onzichtbare zijn. In dat geval kunnen wij  de veiligheid van de constructie beoordelen en advies geven over eventuele herstelmaatregelen.

Mocht de oorzaak van een schade niet bekend zijn, dan kunnen wij hier ook onderzoek naar doen.