Parametrisch construeren

Afstudeerders Osman en Rob hebben binnen Verhoeven en Leenders onderzoek gedaan naar parametrisch construeren. Door werkprocessen te verwerken in een parametrisch script kunnen bijvoorbeeld meerdere varianten in eenzelfde tijdsbestek berekend worden.

Het afstudeerproces

Als eerste zijn we gestart met het opzetten van een plan van aanpak. De hoofdvraag van ons onderzoek luidde als volgt: “Hoe kan het parametrisch construeerproces voor stalen hallen binnen Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders verder uitgebreid worden?”. Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een drietal deelonderzoeken uitgewerkt. Als eerste is de invloed van excentriciteitsmomenten bij geoptimaliseerde vakwerken onderzocht. Vervolgens hebben we onderzoek verricht naar de verbindingen in vakwerkknopen en de toepassing van het geldigheidsgebied. Als laatste hebben we gekeken naar de schijfwerking van stalen dakplaten en de invloed hiervan op de stijfheid.

Bij de uitwerking van de invloed van de excentriciteitsmomenten bleek dat de kosten hiervoor nog tamelijk hoog lagen ten opzichte van een traditioneel vakwerk. Dit onderzoek was ervoor bedoeld om als input te dienen voor een parametrisch script. Op basis van onze conclusie hebben we vervolgens besloten om een parametrisch script op te zetten waarbij tevens de verbindingen in een vroegtijdig stadium berekend kunnen worden. Hiervoor is een deskresearch verricht naar de toegepaste vakwerken en verbindingen binnen Verhoeven en Leenders. Als laatste is de schijfwerking van stalen dakplaten onderzocht, en de invloed hiervan op de stijfheid van de hal. Hiervoor is literatuuronderzoek verricht naar de RMBS 2000. En zijn de standaard uitgangspunten van Verhoeven en Leenders toegepast in de berekeningen.

De resultaten

De invloed van de excentriciteitsmomenten was verwaarloosbaar klein. Echter, was door de extra kosten het (nog) niet aantrekkelijk genoeg om het in de praktijk uit te voeren. Vervolgens is er een parametrisch script uitgewerkt waarin een V-ligger met K- en Y-verbindingen berekend kan worden. Via een workaround is het mogelijk het vakwerk op sterkte te optimaliseren, en de voorwaarden van het geldigheidsgebied te toetsen. Bij de schijfwerking van stalen dakplaten zijn varianten berekend in verhoudingen 1:2, 1:3 en 1:4. De verplaatsing bij stalen dakplaten als schijf was ongeveer een factor 2 kleiner dan bij windverbanden geoptimaliseerd op sterkte.

 

 

Het leerproces

Omdat we beiden nog geen ervaring hadden met het maken van en parametrisch script hebben we vooral veel geleerd op het gebied van de software (Grasshopper). Tevens hebben we veel geleerd over gelaste verbindingen in vakwerken, de toepassing van het geldigheidsgebied en de voor- en nadelen hiervan.

Re rol van Verhoeven en Leenders

In de afgelopen jaren is binnen Verhoeven en Leenders al de nodige kennis vergaard over parametrisch construeren. Hierdoor lag er al een brede basis klaar voor ons om op te bouwen. Tijdens het traject zijn wij begeleid door Leon en hebben we ondersteuning gehad van diverse collega’s. Door deze combinatie hebben wij het onderzoek naar een hoger niveau kunnen tillen.